PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
16:00
AKRO-MALUSZKI 2XTYG. | 60 MIN POZIOM PRO
4-5 LAT
Trener Patrycja Barteczko
AKRO-MALUSZKI | 60 MIN
4-5 LAT
Trener Patrycja Barteczko
AKRO-MALUSZKI 2XTYG. | 60 MIN POZIOM PRO
4-5 LAT
Trener Patrycja Barteczko
16:30
AERIAL | 60 MIN POZIOM A-B
6-9 LAT
Trener Marysia Szczypkowska
AERIAL | 60 MIN POZIOM A-B
6-9 LAT
Trener Marysia Szczypkowska
16:45
MALI AKROBACI | 60 MIN POZIOM A-B
6-9 LAT
Trener Wojciech Struzik & ANDRZEJ TABORSKI
MALI AKROBACI | 60 MIN POZIOM A-B
6-9 LAT
Trener Wojciech Struzik & Andrzej Taborski
AKRO MALUSZKI | 60 MIN
4-5 LAT
Trener Dominika Spocińska & Andrzej Taborski
17:00
AKRO&FUN | 60 MIN POZIOM A-B
6-9 LAT
Trener Patryk Grzelak
AKRO-MALUSZKI | 60 MIN KONTYNUACJA
4-6 LAT
Trener Patrycja Barteczko
AKRO&FUN - KONTYNUACJA | 60 MIN POZIOM C-D
9-12 LAT
Trener Patryk Grzelak
17:00
AKROBATYKA 2XTYG.| 90 MIN POZIOM A-C
10 LAT+
Trener Bartosz Jackiewicz
AKROBATYKA 2XTYG. | 90 MIN POZIOM B-C
6-9 LAT
Trener Patrycja Barteczko & Dominika Drewniak
AKROBATYKA 2XTYG. | 90 MIN POZIOM A-C
10 LAT+
Trener Bartosz Jackiewicz
AKROBATYKA 2XTYG. | 90 MIN POZIOM B-C
6-9 LAT
Trener Patrycja Barteczko & Dominika Drewniak
17:30
AERIAL - KONTYNUACJA 2XTYG. | 60 MIN POZIOM B-C
7-10 LAT
Trener Marysia Szczypkowska
AERIAL - KONTYNUACJA 2XTYG. | 60 MIN POZIOM B-C
7-10 LAT
Trener Marysia Szczypkowska
17:45
AKROBATYKA 2XTYG. | 60 MIN POZIOM B-C
7-10 LAT
Trener Wojciech Struzik & Andrzej Taborski
AKROBATYKA 2XTYG. | 60 MIN POZIOM B-C
7-10 LAT
Trener Wojciech Struzik & ANDRZEJ TABORSKI
AKRO MALUSZKI - KONTYNUACJA | 60 MIN
4-6 LAT
Trener Dominika Spocińska & Andrzej Taborski
18:00
AKRO&FUN 2XTYG. | 60 MIN POZIOM C-D
10 LAT+
Trener Patryk Grzelak
MALI AKROBACI | 60 MIN POZIOM A-B
6-9 LAT
Trener Patrycja Barteczko
AKRO&FUN 2XTYG. | 60 MIN POZIOM C-D
10 LAT+
Trener Patryk Grzelak
18:30
AKROBATYKA 2XTYG.| 90 MIN POZIOM D-E
10 LAT+
Trener Bartosz Jackiewicz
AERIAL | 60 MIN POZIOM C-D
10 LAT+
Trener Marysia Szczypkowska
AKROBATYKA 2XTYG. | 90 MIN POZIOM D-E
10 LAT+
Trener Bartosz Jackiewicz
AERIAL | 60 MIN POZIOM A-C
10 LAT+
Trener Marysia Szczypkowska
18:30
AKROBATYKA 2XTYG. | 90 MIN POZIOM C-E
9-12 LAT
Trener Patrycja Barteczko & Dominika Drewniak
AKROBATYKA 2XTYG.| 90 MIN POZIOM C-E
9-12 LAT
Trener Patrycja Barteczko & Dominika Drewniak
18:45
AKROBABKI | 90 MIN POZIOM A-D
10 LAT+
Trener Wojciech Struzik & Andrzej Taborski
AKROBABKI | 90 MIN POZIOM A-D
10 LAT+
Trener Wojciech Struzik & Andrzej Taborski
MALI AKROBACI | 60 MIN POZIOM A-B
6-9 LAT
Trener Dominika Spocińska & Andrzej Taborski
20:00
AKROBATYKA DLA DOROSŁYCH. | 60 MIN POZIOM A-C
16 LAT+
Trener Bartosz Jackiewicz
SOBOTA
10:00
AKRO MALUSZKI | 60 MIN
4-5 LAT
Trener Patrycja Barteczko & Dominika Time
11:00
AKRO MALUSZKI - KONTYNUACJA | 60 MIN
4-6 LAT
Trener Patrycja Barteczko & Dominika Time
12:00
MALI AKROBACI | 60 MIN POZIOM A-B
6-9 LAT
Trener Patrycja Barteczko & Dominika Time
© Copyright - GOjump - Park Trampolin Wrocław